Η Μητρική εταιρεία

Η Bulmineral LTD, έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή πόρων και εξοπλισμού στον ενεργειακό τομέα:

• παράδοση του Πετροκάρβουνου για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
• το σχεδιασμό, την κατασκευή και την παράδοση του εξοπλισμού για τη ενέργεια και τη μεταλλουργία
• τον εμπλουτισμό της παραγωγής Πετροκάρβουνου και Μπρικετών

Χάρη σε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης και την επίτευξη εμπιστοσύνης, η Bulmineral έχει μια αξιόλογη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων στη βιομηχανία.

Με τη φήμη ενός αξιόπιστου και σωστό επιχειρηματικό εταίρο, η εταιρεία έχει συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προνομιακούς όρους με τους διαμεταφορείς και τους πλοιοκτήτες για την προμήθεια του Πετροκάρβουνου. Η στρατηγική θέση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης άνθρακα στα λιμάνια της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των συμβεβλημένων υποχρεώσεων της.

Ανάμεσα των πελατών και των συνεργατών της είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα στη Βουλγαρία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και το Μαρόκο.

Με βάση τις πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει από την εταιρεία, είναι σε τεχνολογική θέση να λειτουργεί μια γραμμή παραγωγής που αφορά τον εμπλουτισμό του πετροκάρβουνου – μπριγκέτας σε συσκευασία για οικιακή χρήση.Σήμερα, η εταιρεία ξεκινάει τη διαδικασία εισαγωγής μιας εργοστάσιο παραγωγής μπρικετών για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.


afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t afafaf w w wr wr twr wt t